За нас – About us

Асоциация Българска Култура и Образование (АБКО) е регистрирана към

Charity Commission NI

NIC106471

Асоциация Българска Култура и Образование е организация с нестопанска и благотворителна цел. Основната цел на организацията е да управлява и развива

Първо българско училище “Иван Вазов”.

Другите цели на организацията са свързани със съхраняването и популяризирането на българските традиции, език и култура, както и комуникация между българската и други култури в Северна Ирландия.