Ден на Европа – Failte Europe

{:bg}Асоциация Българска Култура и Образование, ПБУ „Иван Вазов“ и Български фолклорен клуб „Веселяци“ участваха в „Ден на Европа“ проведен в Slieve Gullion Courtyard.

Събитието включваше музика, песни, танци, изкуства, занaяти и маси с традиционна храна от различни европейски страни.

Учениците от ПБУ „Иван Вазов“ участваха с изпълнения на народни песни, гайда и кавал.


Failte Europe

Association Bulgarian Culture and Education, Ivan Vazov First Bulgarian School and Veselyatsi Bulgarian Dance Club took part in the „Day of Europe“ held in the Slieve Gullion Courtyard.

The event included music, songs, dances, arts & crafts, and traditional food market from various European countries.

Students from the Ivan Vazov FBS took part in performances of folk songs, bagpipes and kaval.

« на 90 »