Ден на Европа – Failte Europe

Асоциация Българска Култура и Образование, ПБУ „Иван Вазов“ и Български фолклорен клуб „Веселяци“ участваха в „Ден на Европа“ проведен в Slieve Gullion Courtyard.

Събитието включваше музика, песни, танци, изкуства, занaяти и маси с традиционна храна от различни европейски страни.

Учениците от ПБУ „Иван Вазов“ участваха с изпълнения на народни песни, гайда и кавал.


« на 90 »