Откриване на учебната 2017/2018 година в ПБУ „Иван Вазов“

За трета поредна година ПБУ „Иван Вазов“ отпразнува откриването на новата учебна година. Тържеството се проведе в Saints and Scholars Integrated Primary School, гр.Арма, където се провеждат учебните занятия. Празникът започна с тържествено посрещане на българския флаг, последван от приветствена реч от Директора на училището и Председател на Асоциация Българска Култура и Образование – г-жа Валентина Стефанова. С голяма радост и гордост училището посрещна 80 деца, разпределени в групи от детска и подготвителна до седми клас.

« на 68 »

New School Year 2017/2018 in the Ivan Vazov First Bulgarian School

Ivan Vazov First Bulgarian School celebrated the new school year for 3rd year. The celebration was held in the Saints and Scholars Integrated Primary School, where the lessons are held. Тhe ceremony began with a solemn reception of the Bulgarian flag followed by a welcoming speech by the Director of the School and Chairperson of the Association Bulgarian Culture and Education. With great joy and pride the school welcomed 80 children, divided into groups from Preschool to Primary 7.