Откриване на учебната 2018/2019 година в ПБУ „Иван Вазов“

Откриването на учебната 2018/2019 година в ПБУ „Иван Вазов“, се състоя на 08.09.2018г. в  Saints and Scholars Integrated Primary School, гр.Арма. За четвърта поредна година училището посреща своите ученици. През новата учебна година ще се обучават ученици от предучилищна възраст до девети клас.


Първо българско училище “Иван Вазов” е регистрирано по ПМС 334 и работи по програмите на МОН за български училища в чужбина.

ПМС ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА


За повече информация посетете сайта на ПБУ „Иван Вазов“:http://www.bgschoolni.co.uk/


New School Year 2018/2019 in the Ivan Vazov First Bulgarian School

The opening of 2018/2019 school year  at the Ivan Vazov First Bulgarian School took place on 08/09/2018 at the Saints and Scholars Integrated Primary School, Armagh. For the fourth consecutive year the school welcomes its students. During the new school year there will be students from Pre-school to P7.


“Ivan Vazov” First Bulgarian School in Northern Ireland is registered by PMS 334 and works with the Ministry of Education programs for Bulgarian schools abroad.


For more information visit the Ivan Vazov FBS website :http://www.bgschoolni.co.uk/en/