Откриване на учебната 2018/2019 година в ПБУ „Иван Вазов“

Откриването на учебната 2018/2019 година в ПБУ „Иван Вазов“, се състоя на 08.09.2018г. в  Saints and Scholars Integrated Primary School, гр.Арма. За четвърта поредна година училището посреща своите ученици. През новата учебна година ще се обучават ученици от предучилищна възраст до девети клас.


Първо българско училище “Иван Вазов” е регистрирано по ПМС 334 и работи по програмите на МОН за български училища в чужбина.

ПМС ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА


За повече информация посетете сайта на ПБУ „Иван Вазов“:http://www.bgschoolni.co.uk/