Галерия 2015г.

 Благотворителна среща в подкрепа на ПБУ „Иван Вазов“

Charity Event to support Ivan Vazov First Bulgarian School

05/09/2015

« на 27 »

Откриване на учебната 2015/2016 година в ПБУ „Иван Вазов“

New School Year 2015/2016  Ivan Vazov First Bulgarian School

12/09/2015

« на 44 »

Програма Еразъм – Мост между поколенията

Erasmus Programme  – Bridge between generations

26/09/2015

« на 7 »

Световен ден на културата Galbally

World Culture Day Galbally

04/10/2015

« на 34 »

Откриване на Клуб Народно творчество

Opening the Traditional Dance, Arts & Crafts Club

10/10/2015

« на 3 »

Маратон

4 and 10 miles fun run

11/10/2015

« на 13 »

Halloween в ПБУ „Иван Вазов“

24/10/2015

« на 39 »

Курс „Закрила на детето“

Child Protection Course

07/11/2015

« на 8 »

Коледа по света

Christmas around the World

06/12/2015

« на 31 »

Коледно тържество в ПБУ „Иван Вазов“

Ivan Vazov FBS Christmas Event 

05/12/2015

« на 21 »