Галерия 2015г.

 Благотворителна среща в подкрепа на

ПБУ „Иван Вазов“

05/09/2015

« 1 на 27 »

Откриване на учебната 2015/2016 година в

ПБУ „Иван Вазов“

12/09/2015

« 1 на 44 »

Програма Еразъм

Мост между поколенията

26/09/2015

« 1 на 7 »

Световен ден на културата Galbally

04/10/2015

« 1 на 34 »

Откриване на Клуб Народно творчество

10/10/2015

« 1 на 3 »

Маратон

11/10/2015

« 1 на 13 »

Halloween в

ПБУ „Иван Вазов“

24/10/2015

« 1 на 39 »

Курс „Закрила на детето“

07/11/2015

« 1 на 8 »

Коледа по света

06/12/2015

« 1 на 31 »

Коледно тържество в

ПБУ „Иван Вазов“

05/12/2015

« 1 на 21 »