{:bg}„Човек срещу кон“, в подкрепа на аутисти, 01.07.2017{:}{:gb}Man V Horse – Run For Autism, 01/07/2017 {:}

{:bg}

{:}{:gb}
{:}