ПБУ „Иван Вазов“ – Ivan Vazov First Bulgarian School

Първо българско училище в Северна Ирландия отвори врати на 12 септември 2015г в гр. Арма.

Училището е основано под егидата на организация АБКО , регистрирана по местното законодателство на Северна Ирландия. АБКО поема цялата отговорност във връзка с дейностите на Българско училище “Иван Вазов”.

Първо българско училище “Иван Вазов” е регистрирано по ПМС 334 и работи по програмите на МОН за български училища в чужбина.

ПМС № 334 ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА


The first Bulgarian school in Northern Ireland was opened on 12th September 2015 in the town of Armagh.

The school was founded under the aegis of ABCE (Association Bulgarian Culture and Education), registered according to the local legislation of Northern Ireland. ABCE assumes the whole responsibility regarding the activities in “Ivan Vazov” Bulgarian School.

“Ivan Vazov” First Bulgarian School in Northern Ireland is registered by PMS 334 and works with the Ministry of Education programs for Bulgarian schools abroad.