ПБУ „Иван Вазов“

Първо българско училище в Северна Ирландия отвори врати на 12 септември 2015г в гр. Арма.

Училището е основано под егидата на организация АБКО, регистрирана по местното законодателство на Северна Ирландия. АБКО поема цялата отговорност във връзка с дейностите на Българско училище “Иван Вазов”.

ПБУ „Иван Вазов“ е регистрирано по ПМС 90 (Постановление на Министерски Съвет) и работи по програмите на МОН (Министерство на Образованието и Науката) за български училища в чужбина.

За повече информация посетете страницата „Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина“: