ПБУ Иван Вазов

Първо българско училище в Северна Ирландия отвори врати на 12 септември 2015г в гр. Арма.

Училището е основано под егидата на организация АБКО , регистрирана по местното законодателство на Северна Ирландия. АБКО поема цялата отговорност във връзка с дейностите на Българско училище “Иван Вазов”.

Първо българско училище “Иван Вазов” е регистрирано по ПМС 334 и работи по програмите на МОН за български училища в чужбина.

ПМС № 334 ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА