{:bg}Откриване на Клуб Народно творчество, 10.10.2015г.{:}{:gb}Opening of the Traditional Dance, Arts and Crafts Club, 10/10/2015{:}

{:bg}

{:}{:gb}
{:}