Галерия 2020г.

Работиница за мартенички в ПБУ „Иван Вазов“

08/02/2020

« на 6 »

Състезание „Левски скок“ в ПБУ „Иван Вазов“

15/02/2020

« на 13 »

Трета Образователна Конференция „Обединени добри практики – сигурно бъдеще в образованието, в несигурния свят на промените“

28.02 – 01.03.2020

Вечер на презентации 28/02/2020

« на 13 »

Обучения 29/02/2020

« на 8 »

Празнична вечер 29/02/2020

« на 18 »

Обучения 01/03/2020

« на 13 »

Завършване на учебната 2019/2020 година в ПБУ „Иван Вазов“

« на 17 »

Откриване на учебната 2020/2021 година в ПБУ „Иван Вазов“

05/09/2020

« на 34 »

Коледа в ПБУ „Иван Вазов“

19/12/2020

« на 46 »