Галерия 2018г.

Образователна Конференция

Ulster University, Belfast

Education Conference

Ulster University, Belfast

05.01.2018

« на 23 »

Обучение Първа помощ

First aid Training

06.01.2018

« на 15 »

Посещение на Mr Paul Martin CBE, Почетен консул на РБългария, в ПБУ „Иван Вазов“

Visit of Mr. Paul Martin CBE, Honorary Consul of Bulgaria at the Ivan Vazov First Bulgarian School

20.01.2018

« на 32 »

Патронен празник в ПБУ „Иван Вазов“

Celebration of the School`s name – Ivan Vazov

27.01.2018

« на 15 »

Курс Педиатрична първа помощ

Paediatric first aid-training

10.02.2018

« на 32 »

Конференция на тема BREXIT

Conference Event BREXIT

13.02.2018

« на 24 »

Информационна беседа “ Ипотеки и застраховки”

Information Session – Mortgage and Life Insurance

24.02.2018

« на 12 »

Тържество и Работилница Баба Марта в ПБУ „Иван Вазов“

Baba Marta Workshop at the Ivan Vazov First Bulgarian School

24.02.2018

« на 52 »

8 Март – Интернационален празник на жената

8 March – International Woman`s Day

08.03.2018

« на 52 »

Тържество „140 години от Освобождението“ в ПБУ „Иван Вазов“

3rd March Bulgarian Liberation Day at the Ivan Vazov First Bulgarian School

10.03.2018

« на 11 »

Пролетен Фестивал Белфаст

Участие на БФК „Веселяци“ и ПБУ „Иван Вазов“

Spring Festival Carryduff

10.03.2018

« на 17 »

Отбелязване на St Patrick в ПБУ „Иван Вазов“

St Patrick Celebration

17.03.2018

« на 33 »

Пролетни празници в ПБУ „Иван Вазов“

Spring Holidays

at the Ivan Vazov First Bulgarian School

24.03.2018

« на 20 »

Курс Първа помощ за деца в ПБУ „Иван Вазов“

First Aid Training for kids

14.04.2018

« на 58 »

Празник на буквите в ПБУ „Иван Вазов“

Letters Celebration

28.04.2018

« на 90 »

Концерт по случай 24 Май

Concert to celebrate 24th May

The Day of Bulgarian Culture, Education and Alphabet

26.05.2018

« на 187 »

Училищна екскурзия до Vertigo Belfast

School trip to Vertigo Belfast

02.06.2018

« на 34 »

Ден на таланта и завършване на учебната 2017/2018 година в ПБУ „Иван Вазов“

Celebrate the end of School Year and Talent day at the Ivan Vazov First Bulgarian School

09.06.2018

« на 90 »

Официален прием от почетния консул за България г-н Пол Мартин,

в чест на визитата на г-н Константин Димитров – Посланик на българското посолство в Лондон

и г-н Светозар Димитров – Втори секретар, политически въпроси, медии и културни въпроси

Official reception by Honorary Consul for Bulgaria Mr. Paul Martin,
in honour of the visit of Mr. Konstantin Dimitrov – Ambassador of the Bulgarian Embassy in London
and Mr Svetozar Dimitrov – Second Secretary, Political Affairs, Media and Cultural Affairs

13.06.2018

« на 7 »

Общо годишно събрание на АБКО

ABCE`s Annual General Meeting

16.06.2018

« на 12 »

Годишна Конференция на Асоциация на българските училища в чужбина

Народно събрание, София – 26.07.2018

Association of Bulgarian Schools Abroad Annual Conference 

National Assembly of the Republic of Bulgaria, Sofia – 26.07.2018

« на 15 »

Годишна Конференция на Асоциация на българските училища в чужбина

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – 27-28.07.2018

Association of Bulgarian Schools Abroad Annual Conference 

 Paisii Hilendarski Plovdiv University – 27-28.07.2018

« на 9 »

Откриване на учебната 2018/2019 година в ПБУ „Иван Вазов“

New School Year 2018/2019 at the Ivan Vazov First Bulgarian School

08.09.2018

« на 101 »